Anmälan

Mitt i mångfalden av tävlingsformer och vidden av arrangemang så har vi utvecklat en flexibel webbaserad anmälningsportal som kan anpassas efter just era behov. Logotyper, bilder och färger från arrangemangets egna hemsida kan anpassas vår portal så att den upplevs som en förlängning av era sidor och enkelt integreras tillsammans.

Försäljning av T-shirts, övernattning, transport eller hantering av hälsodeklarationer är exempel som kan hanteras via anmälningssidan.
Sidorna är responsiva och fungerar lika fint på PC, läsplatta eller via smartphone.

Säker ekonomisk hantering

Deltagaren väljer om de vill betala anmälningsavgiften via faktura eller kort. Det går också fint att samfakturera för föreningar eller företag. EQ Timing följer upp betalning så att arrangör får veckovisa betalningar med komplett ekonomisk rapportering.

Integrerad med tidtagningen

Vår anmälningsfunktion är helt integrerad med vårt verktyg för administration av deltagare och tidtagningen. Det betyder att anmälan kan vara öppen hela vägen fram till start, utan att det ”stör” tidtagningen. Läs mer under Admin för att se möjligheter till kommunikation med och hantering av deltagare